Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Hekkert Autogroep een vanzelfsprekendheid. People, Planet en Profit zijn drie samenhangende begrippen die zullen worden toegepast in het bereiken van de ambitie een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen.

De invulling van onze bijdrage dient te allen tijde concreet en effectief te zijn.
De gebieden waarop we onze aandacht richten zijn:

 • Milieuvriendelijk ondernemen
 • Ondersteuning goede doelen en sponsoring
 • Ontwikkeling van de medewerkers

Milieuvriendelijk ondernemen
De bijdrage aan het milieuvriendelijk ondernemen bestaat er voor Hekkert Autogroep onder meer uit:

 • Dat alle werkplaatsen zijn voorzien van vloeistofkerende vloeren
 • Het actief benutten van de recyclingmogelijkheden van gebruikte onderdelen
 • Het zorgvuldig scheiden van afval en vloeistoffen
 • Het treffen van & het inzetten van maatregelen en middelen voor reductie van het energieverbruik
 • Het actief promoten van energiezuinige auto’s
 • Het uitsluitend werken met milieuvriendelijke verf in onze autoschadeherstelbedrijven.

Ondersteuning goede doelen en sponsoring
Hekkert Autogroep ondersteunt een aantal goede doelen. Daarbij is er bijzonder oog voor projecten die ten goede komen aan sportactiviteiten, jeugdigen, zieken en mensen met een beperking.

In 2011 ondersteunde Hekkert autogroep onderstaande doelen:
 • Een donatie aan het KWF
 • Bij de stichting de Upside van Down is er meegewerkt aan een benefietdiner en een veiling
 • Hekkert geeft een aanmerkelijke bijdrage aan de dameswielerploeg Dolmans /Boels
 • Via Kiwanis worden een aantal projecten voor kinderen ondersteund
 • Begin 2012 zal Hekkert een aantal regionale projecten rond Carnaval ondersteunen


Ontwikkeling van de medewerkers
Hekkert Autogroep streeft naar een team van enthousiaste en betrokken medewerkers. Om dit te bereiken wordt onder meer aandacht besteed aan:

Een open en betrouwbare bedrijfscultuur
Hekkert Autogroep is ervan overtuigd dat betrokkenheid bij en participatie in besluitvorming zal leiden tot grotere inzet. Daarnaast staat het mensgerichte werken bij Hekkert Autogroep hoog in het vaandel. Oprechte interesse en betrokkenheid bij elkaar leidt tot een familiaire sfeer waarin goed wordt gepresteerd en talent tot ontwikkeling komt.

Samenwerking stimuleren door sport en ontspanning
Omzien naar elkaar en samen werken aan een goed resultaat zijn waarden die Hekkert Autogroep koestert. Een actieve personeelsvereniging levert hier haar bijdrage aan.
Hekkert Autogroep heeft regelingen waarbij medewerkers gemotiveerd en beloond worden om te sporten.

Ontwikkeling van kennis en vaardigheden
Naast het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis draagt het enthousiasmeren van trainingen bij aan een verhoogd medewerker-enthousiasme. Voor alle medewerkers is er een plan waarin naast de behoeften voor het bedrijf ook gekeken wordt naar de behoeften van de medewerkers. Voor haar studieprogramma maakt Hekkert Autogroep veel gebruik van onder meer importeursopleidingen. Hekkert Autogroep hanteert een Open Deur beleid. Naast regelmatig overleg met alle medewerkers op afdelingsniveau is de directie toegankelijk voor alle medewerkers. De eventueel daaruit voortvloeiende actiepunten worden adequaat opgepakt door het management of de directie.

 

> Lees nu: Hekkert opnieuw erkend duurzaam